+421 910 557 087

info@borgia.sk BORGIA s.r.o.

Sidlo spoločnosti: Potočná 134/15, Lučenec 984 01

Centrálny sklad: Podjavorinskej 1061, Lučenec 984 01

IČO 52 262 740

IČ DPH SK2120959544

Veterinárne číslo STORDP-LC43-SK

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro Vložka č.: 36145/S